រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព ៖ កម្ម​វិធី​​បិទ​​វគ្គ​​សិក្ខា​​សា​លា​សម្រាប់​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន នា​រសៀល ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពី​ការ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត ១​ថ្ងៃ មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត និង​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​...

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព ៖ កម្ម​វិធី​​បិទ​​វគ្គ​​សិក្ខា​​សា​លា​សម្រាប់​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន នា​រសៀល ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពី​ការ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត ១​ថ្ងៃ មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត និង​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​ទាក់​ទង​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គ​លេខាធិការ​ គ.ជ.ប នៅ​សណ្ឋាគារ​កាំ​បូ​ឌី​យ៉ា​ណា។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News