សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ លេខ​ ១១១ ៖ លទ្ធ​ផល​បណ្ដោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​ព័ត៌​មាន​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៧​ ខែ​មេសា​ ដល់​​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧

ល.រ

រាជធានី ខេត្ត

ប័ណ្ណព័ត៌មានសរុប

ឃុំ សង្កាត់

ឃុំ សង្កាត់ទទួលបាន

ប័ណ្ណចែកសរុប

ភាគរយ

1

បន្ទាយមានជ័យ

323,956

65

65

            281,956

87.04%

2

បាត់ដំបង

527,528

102

102

            481,840

91.34%

3

កំពង់ចាម

541,721

109

109

            512,912

94.68%

4

កំពង់ឆ្នាំង

290,655

70

70

            286,906

98.71%

5

កំពង់ស្ពឺ

475,129

87

87

            467,437

98.38%

6

កំពង់ធំ

345,228

81

81

            340,058

98.50%

7

កំពត

345,412

93

93

            337,892

97.82%

8

កណ្តាល

700,525

127

127

            666,285

95.11%

9

កោះកុង

61,846

29

29

             52,574

85.01%

10

ក្រចេះ

171,520

47

47

            147,951

86.26%

11

មណ្ឌលគីរី

36,797

21

21

             34,317

93.26%

12

ភ្នំពេញ

849,214

105

105

            728,194

85.75%

13

ព្រះវិហារ

115,621

51

51

            110,163

95.28%

14

ព្រៃវែង

620,995

116

116

            602,607

97.04%

15

ពោធិ៍សាត់

235,221

49

49

            229,344

97.50%

16

រតនគីរី

87,273

50

50

             81,020

92.84%

17

សៀមរាប

493,626

100

100

            444,502

90.05%

18

ព្រះសីហនុ

119,362

29

29

            103,049

86.33%

19

ស្ទឹងត្រែង

71,028

34

34

             65,656

92.44%

20

ស្វាយរៀង

328,166

80

80

            323,193

98.48%

21

តាកែវ

549,599

100

100

            536,639

97.64%

22

កែប

23,050

5

5

             22,497

97.60%

23

ប៉ៃលិន

35,850

8

8

             31,116

86.79%

24

ឧត្តរមានជ័យ

116,643

24

24

            103,911

89.08%

25

ត្បូងឃ្មុំ

399,068

64

64

            373,899

93.69%

សរុប

7,865,033

   1,646

             1,646

      7,365,918

93.65%

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778