សុន្ទរ​កថា​ឯក​ឧត្តម​ ស៊ិក ប៊ុន​ហុក​ ប្រធាន​ គ.ជ.ប ក្នុង​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌​មាន​ស្ដីពី​ ការ​បង្ហាញ​ និង​ការ​សាក​ល្បង​ទឹក​ខ្មៅ​លាង​មិន​ជ្រះ​ដែល​ត្រូវ​​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

សុន្ទរ​កថា​ឯក​ឧត្តម​ ស៊ិក ប៊ុន​ហុក​ ប្រធាន​ គ.ជ.ប ក្នុង​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌​មាន​ស្ដីពី​ ការ​បង្ហាញ​ និង​ការ​សាក​ល្បង​ទឹក​ខ្មៅ​លាង​មិន​ជ្រះ​ដែល​ត្រូវ​​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ នា​ព្រឹក​ ថ្ងៃពុធ ទី​១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​​សាល​ប្រជុំ​ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ​(អគារS)​។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News