សេច​ក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ លេខ​ ១០៥ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ៖ គ.ជ.ប នឹង​មាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​ ស្ដីពី​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧ នា​វេលា​ម៉ោង១០:០០នាទី​​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧

សេច​ក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ លេខ​ ១០៥ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ៖ គ.ជ.ប នឹង​មាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​ ស្ដីពី​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧ នា​វេលា​ម៉ោង១០:០០នាទី​​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាល​សន្និ​សីទ​ គ.ជ.ប ក្រោម​អធីបតីភាព​ ឯកឧត្តម​ ឯម​ សូ​ផាត សមាជិក គ.ជ.ប ជាប្រធាន​អង្គ​ប្រជុំ​។

ចែករំលែក(Share)
សេច​ក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ លេខ​ ១០៥ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ៖ គ.ជ.ប នឹង​មាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​ ស្ដីពី​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧ នា​វេលា​ម៉ោង១០:០០នាទី​​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាល​សន្និ​សីទ​ គ." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/NEC-GS-PR-2017-05-11-105-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778