សេច​ក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ ៖ គ.ជ.ប នឹង​មាន​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​បណ្ដុះបណ្ដាល​អ្នក​រាជការ​ គ.ជ.ប និង​គ្រូ​បង្ហាត់​ គ.ជ.ប ស្ដីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ និង​ការ​បូក​សរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​.

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/085-19-04-2017-cv_0.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778