សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន ៖ ចំនួន​​​ភ្នាក់​ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើ​ស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/NEC-GS-PR-2017-05-08-103-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778