សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន ៖ ចំនួន​​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ សរុបចំនួន ៣០,៦៧១នាក់ ក្នុងនោះស្រីចំនួន ១៤,១៣៣នាក់ និងចល័តចំនួន ៤៧នាក់ មកពីអង្គការ និងសមាគម ចំនួន ១៥អង្គភាព ដើម្បីចូលរួមសង្កេតមើលដំណើរការ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ។

I-អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ

ល.រ

អង្គការ

ចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍

សរុប

ស្រី

ចល័ត

គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា (COMFREL)

,១៩២

,១៦២

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (UYFC)

១៦,៣២២

,៣៨០

សហព័ន្ធនិស្សិត បញ្ញវ័ន្ត ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា (CDSIF)

,៨៧៦

,០៥៨

១០

មជ្ឈមណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព (ភីឌីភី), (PDP-Center)

២២៨

១០៧

១០

សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ (CWPD)

,៩៩៣

,៩៩០

សមាគមសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងថែរក្សាកុមារកំព្រាស្រ្តីក្រីក្រ (CO.P.A)

១៦២

៤៥

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា (TIC)

៧៤៣

៣៤៤

១០

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស, Institute of Human Resources Development (Non-Governmental Organization)

៥០

សមាគម បញ្ញវ័ន្ត និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត (VIYA)

៦៤

២៧

១០

សរុប

៣០,៦៣០

១៤,១១៥

៤៧

II-អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ

ល.រ

អង្គការ

ចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍

សរុប

ស្រី

Belgium Embassy in Bangkok

EU (រួមទាំងអ្នកបកប្រែភាសា ០៣/០១ នាក់)

១២

Poland Embassy in Bangkok

National Democratic Institute (NDI)

១៦

EU (remake international observer card due to wet card by EU’s staff)

People’s Republic of China Embassy in Phnom Penh

សរុប

៤១

១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778