សុ​ន្ទរ​កថា​ ឯកឧត្ដម​ ស៊ិក ​​ប៊ុន​ហុក ប្រធាន​ គ.ជ.ប ក្នុង​ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ គធ.ខប តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ស្ដីពី ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ និង​ការ​បូក​សរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​...

សុ​ន្ទរ​កថា​ ឯកឧត្ដម​ ស៊ិក ​​ប៊ុន​ហុក ប្រធាន​ គ.ជ.ប ក្នុង​ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ គធ.ខប តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ស្ដីពី ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ និង​ការ​បូក​សរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ ថ្ងៃទី​០៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧​។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News