កម្មវិធីផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទទក)​ វិទ្យុ FM 96 MHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News