រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​ ៖ ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​របស់​អង្គ​ការ​ NDI ជូន គ.ជ.ប អំពីលទ្ធផលនៃ​​​ការ​ស្ទង់​មតិ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៥ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាល​ប្រជុំ​ គ.ជ.ប ក្រោមអធិបតីភាព​ ឯកឧត្តម​ ប្រធាន ឯកឧត្តម អនុប្រធាន​ និងឯកឧត្តម​ លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា គ.ជ.ប

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​ ៖ ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​របស់​អង្គ​ការ​ NDI ជូន គ.ជ.ប អំពីលទ្ធផលនៃ​​​ការ​ស្ទង់​មតិ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៥ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាល​ប្រជុំ​ គ.ជ.ប ក្រោមអធិបតីភាព​ ឯកឧត្តម​ ប្រធាន ឯកឧត្តម អនុប្រធាន​ និងឯកឧត្តម​ លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News