រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព ៖ កម្ម​វិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្តាល​ គធ.ខប តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ និង​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ស្ដី​ពី​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ និង​ការ​បូកសរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ នា​​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៣​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព ៖ កម្ម​វិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្តាល​ គធ.ខប តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ និង​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ស្ដី​ពី​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ និង​ការ​បូកសរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ នា​​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៣​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​សាល​ប្រជុំ​ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ (អគារS)

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News