កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចែកប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778