សេច​ក្ដី​បំភ្លឺ​​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​​ពុម្ភ​សន្លឹក​ឆ្នោត​​​ ៖ គ.ជ.ប បាន​បោះ​ពុម្ភ​សន្លឹក​ឆ្នោត​មាន​ចំនួន​ ៩,៤២៦,៦០០ សន្លឹក ដែល​ធៀប​ទៅ​នឹង​អ្នក​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​មាន​ចំនួន​ ៧,៨៦៥,០៣៣ នាក់​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News