លិខិតលេខ​ ៤៤១ គ.ជ.ប ៖ ជម្រាប​ជូន​ ឯកឧត្ដម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​បរទេស​ និង​សហប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​ អំពី​​ សំណើសុំ​អញ្ជើញ​តំណាង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ បរទេស​ តំណាង​ប្រទេស​នានា និង​តំណាង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ ...

លិខិតលេខ​ ៤៤១ គ.ជ.ប ៖ ជម្រាប​ជូន​ ឯកឧត្ដម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​បរទេស​ និង​សហប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​ អំពី​​ សំណើសុំ​អញ្ជើញ​តំណាង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ បរទេស​ តំណាង​ប្រទេស​នានា និង​តំណាង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ ដើម្បីចូល​រួម​សង្កេត​ការណ៍​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧។

 

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News