រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​ ៖ កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​មួយ​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុ​ និង​ទូរទស្សន៍​ឯក​ជន​ស្ដីពី គោល​ការណ៍​សម្រាប់​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុ​ និង​ទូរទស្សន៍​ក្នុង​ការ​លក់​ ឬ​ជួល​ម៉ោង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំពី​គោល​នយោបាយ​...

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​ ៖ កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​មួយ​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុ​ និង​ទូរទស្សន៍​ឯក​ជន​ស្ដីពី គោល​ការណ៍​សម្រាប់​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុ​ និង​ទូរទស្សន៍​ក្នុង​ការ​លក់​ ឬ​ជួល​ម៉ោង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំពី​គោល​នយោបាយ​ និង​កម្ម​វិធី​នយោបាយ​របស់​គណបក្ស​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​សាល​សន្និ​សីទ​ គ.ជ.ប ក្រោម​អធីប​តី​ភាព ឯកឧត្ដម​ ទេព​ នី​ថា អគ្គលេខាធិការ​ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News