រូប​ភាពសកម្ម​ភាព​ ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​សម្រាប់​ការ​អប់​រំ​សា​ធារណជន​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រ​ វិធី​សាស្ត្រ​ និង​ខ្លឹមសារ​ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​អប់រំ​សាធារណជន​ "យន្តការ​គ្រប់​គ្រង​ និង​វាយ​តម្លៃ​ចំពោះ​សកម្ម​ភាព​...

រូប​ភាពសកម្ម​ភាព​ ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​សម្រាប់​ការ​អប់​រំ​សា​ធារណជន​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រ​ វិធី​សាស្ត្រ​ និង​ខ្លឹមសារ​ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​អប់រំ​សាធារណជន​ "យន្តការ​គ្រប់​គ្រង​ និង​វាយ​តម្លៃ​ចំពោះ​សកម្ម​ភាព​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ និង​អប់​រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​សាធារណជន​"​ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី​ ២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាល​សន្និសីទ គ.ជ.ប ដែលមានឯកឧត្ដម​ ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក គ.ជ.ប ជាប្រធាន​អង្គ​ប្រជុំ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News