ពិធីប្រគល់ និងទទួលអំណោយទឹកខ្មៅលុបលាងមិនជ្រះ ពីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778