នា​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៧ គ.ជ.ប បាន​បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មន្ត្រី​គណៈ​កម្មការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​តាម​តំបន់​អំពី​ នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ដាក់​ការ​ទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់...

នា​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៧ គ.ជ.ប បាន​បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មន្ត្រី​គណៈ​កម្មការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​តាម​តំបន់​អំពី​ នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ដាក់​ការ​ទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី៤ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅខេត្តសៀមរាប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News