រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​ ៖ កម្ម​វិធី​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​អ្នក​រាជការ​ គ.ជ.ប និង​គ្រូ​បង្ហាត់​ស្ដីពី​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​រាប់​​សន្លឹក​ឆ្នោត​ និង​ការ​បូក​សរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្ដិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​ ៖ កម្ម​វិធី​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​អ្នក​រាជការ​ គ.ជ.ប និង​គ្រូ​បង្ហាត់​ស្ដីពី​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​រាប់​​សន្លឹក​ឆ្នោត​ និង​ការ​បូក​សរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្ដិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ នា​ថ្ងៃទី ២០ ដល់ ថ្ងៃទី ២២ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៧​ នៅ​សាល​សន្និ​សីទ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News