រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​សាល​សន្និសីទ គ.ជ.ប

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ ​ស្ដីពី ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បេក្ខជន​ផ្លូវ​ការ​នៅ គឃ.សប និង​ការ​​ចែក​ប័ណ្ណ​ព័ត៌​មា​ន​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​សាល​សន្និសីទ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News