កម្មវិធីផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទទក) វិទ្យុ FM 96 MHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News