សេចក្ដីជូនដំណឹង ៖ គ.ជ.ប ស្នើសុំអញ្ជើញ​តំណាង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​ បរទេស​ តំណាង​​ប្រទេស​នានា និង​តំណាង​អង្គការ​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ចូល​រូម​សង្កេត​​ការណ៍​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​អាណត្ដិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧​

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/441-nec-31-03-2017-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778