ប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០៧១ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧៖ លទ្ធផលផ្លូវការនៃការចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងបញ្ជីបេក្ខជន នៃគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត រាជធានីភ្នំពេញ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778