ប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០៦៦ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៖ លទ្ធផលផ្លូវការ នៃការចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងបញ្ជីបេក្ខជន នៃគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ខេត្ត តាកែវ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778