លទ្ធផលផ្លូវការ នៃ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​កំណត់​លំដាប់​លេខ​រៀង​បញ្ជី​បេក្ខជន នៃ​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ខេត្ត​ មណ្ឌល​គិរី

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778