បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្ដិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សូមជម្រាប​ជូនសាធារណជន​​ឱ្យបាន​ជ្រាបថា បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្ដិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ ត្រូវ Download ជាមុនសិន

ទើប​មើលគ្រប់ទំព័រ​ទាំងអស់។ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីនេះ​មាន​ ៣៩៧​ ទំព័រ ។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងស្រុង

PDF File
Scan1.pdf10.14 MB
Scan2.pdf5.66 MB
Scan3.pdf10.15 MB
Scan4.pdf7.79 MB
Scan5.pdf31.02 MB
Scan6.pdf25.98 MB

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News