សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០៤៨ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ៖ ឯកឧត្ដម ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួប​សវនាការ​ជាមួយគណៈ​ប្រតិភូ​ មូលនិធិ កូហ្វី អាណាន់ (Kofi Annan)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News