សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០៤៧ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ៖ ឯកឧត្ដម ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួប​លោក នាយកអង្គការ NDI ប្រចាំតំបន់​អាស៊ី និងនាយកអង្គការ NDI ប្រចាំនៅ​កម្ពុជា

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News