សកម្មភាព គ.ជ.ប ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​គណៈ​ប្រតិភូ​ NDI នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំ គ.ជ.ប ក្រោម​អធិបតីភាព​ ឯកឧត្ដម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប

សកម្មភាព គ.ជ.ប ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​គណៈ​ប្រតិភូ​ NDI នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំ គ.ជ.ប ក្រោម​អធិបតីភាព​ ឯកឧត្ដម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប៕

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News