រូបភាព​សកម្មភាព កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​តួនាទី​ និងការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ គ.ជ.ប ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​យុទ្ធនាការ​បោះ​ឆ្នោត

រូបភាព​សកម្មភាព កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​តួនាទី​ និងការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ គ.ជ.ប ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​យុទ្ធនាការ​បោះ​ឆ្នោត​ នា​ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សណ្ឋាគារ​ឡឺរ៉ូយ៉ាល់ រាជធានីភ្នំពេញ ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក គ.ជ.ប៕

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News