សារ​លិខិត​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ ជូន​ចំពោះ​ លោក​ជំនាវ​ ថេង អាយ​អាន្នី សុខ​អា​ន​ និង​ក្រុម​គ្រួសារ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778