នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គ.ជ.ប បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ស្ដីពី​នីតិវិធីនៃការ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ និងនីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ប្ដឹង​តវ៉ា និង​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ទាក់ទង​នឹង​ការចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/035-28-02-2017-cv_1.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778