សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ៖ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន​ គ.ជ.ប បាន​ដឹក​នាំ​គណៈប្រតិភូ គ.ជ.ប ចូល​ក្រាប​បង្គំគាល់​ព្រះ​ករុណា​ជា​អម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង​ជា​ទី​គោរពសក្ការៈ​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត នៅព្រះបរមរាជវាំង

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/033-25-02-2017-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778