រាជធានី​ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាលប្រជុំ​សាលា​បឋម​សិក្សា​ព្រះ​នរោត្ដម មាន​កម្មវិធី​ប្រជុំ​ការងារ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​ឃុំ​សង្កាត់​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​សង្កាត់ អាណត្តិទី៤

រាជធានី​ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាលប្រជុំ​សាលា​បឋម​សិក្សា​ព្រះ​នរោត្ដម មាន​កម្មវិធី​ប្រជុំ​ការងារ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​ឃុំ​សង្កាត់​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ​.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News