សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បានរៀបចំ​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ស្តីពី​ការចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​គណបក្សនយោបាយ និងការឃោសនា​បោះឆ្នោត​សម្រាប់ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/027-12-feb-17-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778