ទីស្តីការ គ.ជ.ប ៖ សកម្មភាព​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ លើ​ប្រធាន​បទ ការ​ផ្តល់​សុពល​ភាព និង​ប្រកាស​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ឆ្នាំ២០១៦

នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្ន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត គ.ជ.ប បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ លើ​ប្រធាន​បទ ការ​ផ្តល់​សុពល​ភាព និង​ប្រកាស​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ តែ ម៉ានីរ៉ុង សមាជិក គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News