សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​សមាសភាព​គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ចំនួន​ ៨.២៣០នាក់ និង​ជំនួយការ គឃ.សប ចំនួន​ ៣៣រូប សម្រាប់​ឃុំ​ សង្កាត់ ជាក់ស្ដែង​មួយចំនួន

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News