សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង ០៧:៣០នាទីព្រឹក គ.ជ.ប បានរៀបចំបើកវគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី​ការ​ចុះបញ្ជី​បេក្ខជនគណបក្សនយោបាយ និង​ការ​ឃោសនាបោះ​ឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-2_21.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778