សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បាន​ទទួល​ជួប​ជា​មួយ​ក្រុម​អ្នក​នយោបាយ​វ័យ​ក្មេង​អាស៊ី ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​អង្គ​ការ​ខុន​រ៉ាដ​អាដិន​ណៅអ៊ែរ (Konrad Adenauer School for Young Politician-KASYP) ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា​សមាជិក គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-2-9-15-43-33-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778