សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បាន​បង្កើត​ក្រុម​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះ​ឆ្នោត​ពិសេស​(ក.ច.ប.ព) សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​តាម​រាជ​ធានី ខេត្ត ចំនួន ១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-2-8-9-1-50-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778