សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ក្នុងរយៈ ០៣ថ្ងៃ កន្លងមកនេះ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចតម្កល់សេចក្ដីសម្រេច​របស់​ គ.ជ.ប ទាំង ៦៧ ទុកជាបានការ និង​បាន​ការ​ពេញ​ទាំងមូល

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778