ទីស្តីការ គ.ជ.ប ៖ សកម្មភាព​ប្រជុំ គ.ជ.ប លើ​របៀប​វារៈ​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យ និង​សម្រេច​លើ​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង គ.ជ.ប ដឹក​នាំ​ដោយ​ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ដែល​មាន​សមាស​ភាព​ចូល​រួម​ដោយ ឯកឧត្តម​អនុប្រធាន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា គ.ជ.ប

ទីស្តីការ គ.ជ.ប ៖ សកម្មភាព​ប្រជុំ គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំ គ.ជ.ប លើ​របៀប​វារៈ​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យ និង​សម្រេច​លើ​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង គ.ជ.ប  ដឹក​នាំ​ដោយ​ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ដែល​មាន​សមាស​ភាពអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ដោយ ឯកឧត្តម​អនុប្រធាន គ.ជ.ប ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា គ.ជ.ប ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការរដ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម លោកប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News