សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប សូម​កែ​សម្រួល​ដំណើរ​ការ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី គធ.ខប តាម​រាជធានី ខេត្ត ការ​ពិនិត្យ និង​សម្រាំង​បេក្ខ​ជន​សម្រាប់​ប្រឡង​សរសេរ-QCM សម្ភាសន៍ និងតេស្ត ការ​ប្រឡង និង​ការងារ​បណ្តុះ​បណ្តាល

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News