សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ គ.ជ.ប ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​សមាស​ភាព​គណៈ​កម្មការ​ឃុំ សង្កាត់​​រៀប​​ចំ​ការ​​បោះ​​ឆ្នោត​ (គឃ.សប) ជា​​មន្ត្រី​​ជាប់​​កិច្ច​​សន្យា​​រយៈ​​ពេល​​ខ្លី ចំនួន ៨.២៣០ រូប និង​​ជំនួយ​​ការ គឃ.សប ចំនួន ៣៣ រូប

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News