សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបំភ្លឺអំពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិ និងការបង្កើតគណៈកម្មការជ្រើស រើស និងត្រួតពិនិត្យការតែងតាំងសមាជិក គឃ/សប និង គកប/គករ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News