គណបក្សនយោបាយចំនួន ៤ បានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះ និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News