ទីប្រឹក្សារបស់ គ.ជ.ប ២រូប ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជូនមកឪ្យជួយការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត ចូលធ្វើការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778