សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ ក.ប.ធ បាន​សម្រេច​តម្កល់​ទុក​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ០១៥ ០១៦ និង ០១៩ របស់ គ.ជ.ប ទុក​ជា​បាន​ការ​ទាំង​មូល

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News