សន្និសីទសារព័ត៍មានផ្សព្វផ្សាយអំពីចំនួនស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មាន សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News