សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​រយៈពេលខ្លី ដើម្បី​បម្រើ​​ការ​ងារ​នៅ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន នៃ​គណៈ​កម្មការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778